top of page

טיפול והדרכה

הטיפול מתאים לילדים, בני נוער ומבוגרים. מטרת הטיפול הנה סיוע לאוכלוסיות שונות להתגבר על קשיים ומגבלות פיזיים ונפשיים. הכלב מעניק הקשבה ואהבה ללא תנאים וגבולות, דבר המעצים חוויות הצלחה ותחושת הישג.
הטיפול מתבצע בקבוצות / באופן פרטני

 

כאשר "הולי דוג" מתמחים בטיפול:

*בנוער בסיכון

*מתמודדי נפש

*ילדים ונוער על הרצף האוטיסטי

*חרדה ופחד מכלבים

bottom of page